Surat Permohonan Bantuan Zakat Fitrah


P A N I T I A  R A M A D H A N 1430 H
MASJID   “BAITTURROHMAN”
Sekretariat: Masjid Baitturohman, Padaran, Glodogan, Sidomulyo, Bambanglipuro,Bantul, Yogyakarta, 55764

No       : 033/PRM/Atq/VIII/09                                                                          Bantul, 26 Agustus 2009
Lamp   : –
Hal      : PERMOHONAN ZAKAT FITRAH

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr. Panitia Zakat Fitrah
Di ……………………………………………


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
“Apabila anak Adam telah meninggal, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shodaqoh jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (Al Hadits)
Segala puji hanya bagi Allah semata, kami memuji-Nya memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
Selanjutnya, dalam rangka syiar dan memperluas dakwah islamiyah, serta peduli terhadap kesejahteraan umat, kami atas nama Panitia Ramadhan 1430 H dan Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman Glodogan Bambanglipuro dengan ini bermaksud memohon kepada Bapak/Ibu/Sdr Panitia zakat fitrah, untuk berkenan menyalurkan zakat fitrah yang Bapak/Ibu/Sdr kelola pada kami. Yang selanjutnya akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, khususnya dilingkungan kami tinggal.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan Jazakumullahu Khairan Katsiraa dan semoga menjadi amal jariyah Bapak/Ibu/Saudara.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Takmir
Masjid Baiturrohman


      Zakat Fitrah


(Ngadiran)


Koord. Panitia Zakat
dan Panitia Ramadhan


5 komentar

izin coppy saudaraku

syukran

Reply

izin copas bro,terima kasih banget nih

Reply